MA-URI – kas tai?

 

Garsiai pasauliui ištarti – aš galiu!

Danė Katja Fox ir maoris Hemi Hoani Fox 1990 metais pasauliui padovanojo MA-URI® ir apjungę širdies ir dvasios galias išvystė jį į holistinę1 savigydos ir savo galios įtvirtinimo sistemą dabar vadinamą MA-URI® Healing Arts (MA-URI® Savigydos menas). Pagrindiniai MA-URI® mokytojai ir garbingi senoliai Katja ir Hemi dar 1992 metais įkūrė MA-URI® Institutą Danijoje-Naujoje Zelandijoje siekdami ateities kartoms perduoti savigydos ir savęs įgalinimo principus. 

MA-URI vardą 1990 metais sukūrė Hemi. Kiekviena šio vardo raidė ir jų derinys turi prasmingą reikšmę, kurioje užkoduota senosios Polinezijos išmintis, senųjų žinių kilmė ir paskirtis. Plačiau apie vardą, iš kur jis atkeliavo ir kokias prasmes apima tiksliausia būtų skaityti čia (anglų kalba).   

MA-URI® pasauliui dovanoja tris didžiąsias dovanas: Gyvenimo filosofiją, MA-URI® mokymą ir MA-URI® bodywork sistemą. Visa tai tarpusavyje susipina ir vienas kitą papildo per: 

  • nenutrūkstamą ryšį su Polinezijos tautų tradicijomis, filosofija ir principais bei jų taikymu kasdieniniame gyvenime; 
  • MA-URI principus ir elementus;
  • prisilietimo meną; 
  • pozicijų šokius2, maldą, meditaciją;
  • visa apimantį mokymą, kurio metu įgytos žinios perkeliamos į kasdienybę ar darbą su kitu žmogumi; 
  • savigydą, kaip nenutrūkstantį gyvenimo procesą per fizinį kūną, jausmus ir emocijas, protą, dvasią ir sielą;
  • realybių įvaldymą ir laisvėjimą nuo vidinių apribojimų.

Tai galiausiai skirta atsiverti likimui, įgauti aiškumo bei tikrumo eiti savo keliu.    

MA-URI® Institutas su MA-URI senoliais Katja ir Hemi priešaky dalijasi visomis žiniomis su pasauliu ir siūlo Mokymo programą, kuri šiuo metu yra atnaujinama. Mokyme žinios paliečia ir atspindi mūsų realybių sanklodą – fizinę realybę, emocinę, mentalinę ir dvasinę realybes. 

Su didele pagarba ir dėkingumu dalinuosi, jog mano MA-URI Mokytojai yra MA-URI® kūrėjai Katja Fox ir Hemi Hoani Fox, pirmų pakopų trenerės Raimonda Mažeikaitė ir Sigita Masalskienė. Papildomų ir atnaujinimo žinių taip pat sėmiausi Lenkijoje, 4 Vėjų namuose su puikia Instituto trenere Justyna Rychlewska-Suska.   

Esu pabaigusi pilną III modulių Mokymo programą Lietuvoje ir Naujoje Zelandijoje bei įgijusi Klinikos praktikos licensiją3. Šiandien galiu atlikti MA-URI® Bodywork sesijas – atėjusiam žmogui padėti atsipalaiduoti, savyje ieškoti vidinių galių, žengti pirmyn įveikiant tai, kas gyvenime stabdo, neramina.

Po Mokymų Naujoje Zelandijoje kelias MA-URI Mokyme tikrai dar nesibaigia. Kiekvienas esame skatinamas kasdieniniame gyvenime taikyti MA-URI elementus ir principus, o tam, kad taptume MA-URI Instituto absolventai turime atlikti baigiamąjį savęs-mokymo darbą – sukurti MA-URI Mokymo kelią atspindintį apsiaustą Korowai ir keliauti į pasaulį skleisti žinias (angl. Journeyman/Journeywoman užduotis). Plačiau apie visą Mokymo programą ir jos pabaigimo nuostatas klauskite MA-URI Instituto kūrėjų.

hongi maori life
Maorių pasisveikinimas Hongi (šaltinis: Teaukura Moetaua/Getty Images AsiaPac) 

Realybių įvaldymas

MA-URI® moko įvaldyti (angl. master) savo fizinę, emocinę, mentalinę ir dvasinę realybes. Pasitelkiant MA-URI® principus ir technikas sužadinami žmogaus gebėjimai pačiam save stiprinti ir išlaisvinti nuo vidinių apribojimų, emocinių ar fizinių negalavimų, kuriama galimybė atidžiau įsižiūrėti į tai, kas ir koks esi, ieškoti ir galbūt atrasti savo tikrąjį kelią bei prikaupti jėgų tuo keliu eiti. 

MA-URI® paremta Polinezijos kultūrų samprata arba taip vadinama Navigatoriaus filosofija ir principais. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas ne žmogaus „gydymui“ ir „terapijai“ (tai šiuolaikiniai terminai, svarbūs vakariečiams). Polineziečiai labiausiai akcentavo ir siekė gebėjimo praktiškai įvaldyti visas savo realybes, kur žmogaus gijimas tampa neišvengiama to pasekmė. Taigi, tarp senųjų Ramiojo vandenyno tautų tradicijų ir gijimo galios galima dėti lygybės ženklą.

MA-URI® turi terapinį poveikį žmogui ir jo aplinkai kaip visumai. Tai reiškia, kad keičiantis fiziniam kūnui ir fizinei aplinkai, keičiasi ir emocijos ar dvasiniai sunkumai. Įveikiant emocinius ar dvasinius sunkumus, laisvėja ir lengvėja kūnas, fizinėje aplinkoje atsiranda erdvės darnai ir norimai gerovei. Keičiantis vienam elementui, neišvengiamai keičiasi visa kita.

MA-URI® kviečia pažvelgti atidžiau į savo vidų bei išorę ir patyrinėti, kas ir dėl ko vyksta Tavo gyvenime. Belieka žengti žingsnį dar toliau ir susidurti su neigiamomis emocijomis ir klaidingais įsitikinimais, kurie Tau trukdo ir varžo. Ilgainiui pradedi atrasti sritis ir ypatumus, kurie Tau teikia stiprybės ir įkvepia, tampa varomoji Tavo veiklos ir siekių jėga. Viduje pradedi jaustis to, kas vyksta Tavo gyvenime, šeimininku – pasitikinčiu ir atsakingu. Po truputį tampi savo gyvenimo vedliu ir mokaisi vairą laikyti savo rankose. Manau, kad tai, kas čia išvardinta, yra viso gyvenimo kelionė. :) 

Menas gyventi

Man MA-URI® – gyvenimo menas, kuris ilgainiui tapo gyvenimo būdu. Tai pirmiausiai suteikė galimybę pažinti ir sustyguoti save – subalansuoti savo emocijas ir požiūrį bei įsitikinimus. Tai išmokė nenustoti su savimi dirbti ir nuolat siekti aiškumo bei sąmoningumo įvairiose gyvenimo srityse.

Besimokydama atsigręžiau į tai, iš kur esu kilusi, kokia kultūra ir nuostatos teka mano gyslomis. Ilgainiui suvokiau, kad aš esu ir tai, kas įvyko, ir tai, kas liks po manęs, dėl to esu įkvėpta nuolat stengtis ir augti, kad nepageidaujami įpročiai ar skausmas iš kartos į kartą nepereitų vaikams. 

MA-URI® man suteikė įrankius, kurie veda keliu į savęs įgalinimą (angl. empowerment), išsilaisvinimą iš prikauptų „blokų“ ir klaidingų įsitikinimų. Šis kelias labai įdomus ir ilgas, o jame jaučiuosi atsakinga už tai, kaip gautus įrankius sugebėsiu pritaikyti… :)

Gilių žinių ir išminties persmelktų MA-URI® technikų visuma moko atgauti vidinę galią, pažadinti savyje drąsą ir meilę. Žmogus mokomas sąmoningai rinktis ir prisiimti atsakomybę už pasekmes. Tai galimybė pačiam žmogui kurti erdvę, kurioje įkvėpęs gyvenimui aistros, ir atvėręs drąsą, gali ryžtingai pradėti siekti to, ko esi atėjęs į Žemę (galbūt būti mokytoju, dailininku ar muzikantu, vadovu ar pardavėju, gydytoju ir t.t.).

MA-URI® dovanoja galimybes išplėsi savo ribas ir suvokti, kad jei jos tokios yra, tai tik dėl mūsų pačių požiūrio, ir niekas kitas už tai nėra atsakingas. Dėl to MA-URI® sugrąžina galią ir atsakomybę į žmogaus rankas ir parodo, kad visa tai, ko reikia, jis jau turi. MA-URI®  atskleidė įrankius, padėjusius man savo gyvenimą tuo pačiu metu pamatyti iš paukščio skrydžio ir „įsižeminti“ ten, kur stoviu ant savo pėdų, susijungti su savo žeme. 

IMG_2976
Susitikimas su Ramiuoju vandenynu (nuotr.aut.J.Sabaitė)

Dėmesys santykiams

MA-URI® ypatingą dėmesį skiria pagrindiniams žmogaus santykiams. Mūsų santykis su Dievu, Motina ar Tėvu, vaikais, savimi pačiu ir kitais gyvenime svarbų vaidmenį atliekančiais žmonėmis ar reiškiniais yra svarbūs nuo pat gimties akimirkos iki mirties.

Kasdienybėje suvokiame, kaip įvairūs santykiai tarpusavyje persipynę, vienas su kitu susiję ir veikia. Įvairiose situacijose galime matyti, kaip mylime kitus ir kaip priimame meilę, kokia mūsų draugystė, kokios patirtys aplanko gyvenant su partneriu ar sutuoktiniu, kaip auginame vaikus. Santykyje su savimi, kurio raida prasideda nuo pat užgimimo tiriame ir mokomės, kaip gyventi aistringai. O gyvenimo ratui apsisukus ir priėjus paskutinę ‚stotelę‘ nejučia paklausiame savęs, kaip nugyvenau savo gyvenimą, ko išmokau. 

MA-URI® mokymas įgalina atrasti santykiuose sąsajas, pamokas, išmintį.  

DSC05101
Te Rerenga Wairua, Naujoji Zelandija. Kur susitinka Dievų ir Žmonių Vandenynai (nuotr.J.Kuckailienės)

Aš galiu!

Daug kur galima perskaityti ar išgirsti, kad MA-URI® moko būti savo gyvenimo kelio vedliu ir šeimininku. O taip! Šis savigydos menas gali įvairiausiais būdais išmokyti nustoti kažko tikėtis ir gyventi iliuzijomis, priklausyti nuo kitų valios. Jei žvelgsi dar plačiau – esi mokomas matyti daugiau nei esi Tu pats. MA-URI® kviečia atsisukti į Žmoniją ir dalytis tuo, ką gali jai duoti.

Čia atsakymų turime ieškoti patys, nesitikėti, kad juos pateiks kiti. Tikima, kad žinojimas ir gydymo galia yra mūsų viduje! Tik turime tai prisiminti.

MA-URI® moko, kad kiekvienas sugebame stovėti ant savo kojų, pažadinti savo valią ir vidines galias. Tik taip eisime gijimo, savęs išlaisvinimo ir stiprybės keliu. Tik taip žengsime už savo pačių ribų ir ištirpdysime gają iliuziją savo protuose „aš negaliu“. Tik taip garsiai ištarsime iš visos mylinčios širdies – Aš galiu!

O jei trumai…:)

MA-URI® suprantu kaip principų bei savigydos technikų visumą, padedančią kurti darnų gyvenimą ir sveiką palikimą po savęs. Tai saugykla, talpinanti principus, padedančius atgauti jėgas ir stiprybę, vidinę laisvę. Tai gyva būtybė, kuri padeda mums gerai įsižiūrėti į savo širdį ir priartėti prie Dievo širdies. Tai protėvių dovana su viltimi, kad augsime ir mylėsime visa, kas sukurta. MA-URI® – tai kelionė, kupina netikėtumų, atradimų. O Tu ir mes kiekvienas esame laisvi suvokti tos kelionės paskirtį. :)

Justina Owl

Dalinuosi Katjos Fox ypatinga malda, kuri subtiliai ir iš gilumos atskleidžia tai, kas yra MA-URI® ir kaip galime keliauti „į tiesą, kas mes esame“.

MA-URI® Likimo kelias

Tebūnie palaimintos tos akimirkos, kai mes kreipiamės į Dvasią ir prašome:
Būti apvalytiems Jūros ir KEISTIS. 
Būti pamaitintiems Žemės ir AUGTI. 
Būti apšviestiems Žvaigždžių ir PRISIMINTI. 
Būti sustiprintiems Svajonės ir PLAUKTI. 
Būti pašokdintiems Dvasios ir ŽINOTI. 
Būti paliestiems Meilės ir IŠGYTI. 
Būti palaimintiems Protėvių ir EITI. 
Į Tiesą, kas mes esame.
Katja Fox, MA-URI® Institutas, 2000

MA-URI® Trail of Destiny

Dear Spirit, we ask you to bless us as we open ourselves
To be cleansed by the Sea & CHANGE 
To be nurtured by the Land & GROW 
To be shone upon by the Stars & REMEMBER 
To be empowered by the Dream & SAIL 
To be danced by the Spirit & KNOW 
To be touched by Love & HEAL 
To be blessed by the Ancestors & WALK 
The Truth of who we are.
Katja Fox, MA-URI® Institute, 2000

04

Plačiau apie tai, kas yra MA-URI®, apie MA-URI® Institutą galite paskaityti čia (anglų kalba).

Plačiau apie MA-URI® Lietuvoje rasite informaciją čia (lietuvių kalba).

04

1 Iš graikų kalbos holos reiškia visas, pilnas. Šis terminas vartojamas siekiant atspindėti MA-URI® visaapimantį požiūrį į žmogų, kaip į fizinę, emocinę, mentalinę ir kartu dvasinę būtybę.

2 MA-URI® mokoma pozicijų šokių (angl. posture dances), kitaip jie dar vadinami šventais šokiais. Šie šokiai yra vienas iš įrankių savęs išlaisvinimui ir įgalinimui, savo realybių įvaldymui. Taip pat tai judėjimo pagrindas MA-URI® Bodywork sesijose. Neretai išgirsite, kad MA-URI®  – tai prisilietimo menas šokyje. O šokis čia – nepaprastą galią ir grožį turintis elementas!

3 Klinikos praktikos licensijos kopija bei trečios pakopos Mokymo programos baigimo sertifikatas pavaizduoti žemiau. Šie dokumentai rodo, kad esu sertifikuota užsiimti klinikos praktika.

Clinic Licence  

KIA ORA!